Consultoria i coneixements: àrees d'intervenció

Segons els registres:
Dret immobiliari, GLI, fiscalitat, etc. per optimitzar les seves opcions, depenent de la seva situació individual i els seus projectes
Distribució espacial i optimització d'obra, assistència pràctica, etc., per a la bona condició de béns
Assistència d'un notari, advocat, arquitecte, etc. si és necessari, basat en la carpeta

Avaluació i coneixements:
Experiència en el cas de la successió, donació, venda d'accions d'empresa, acords d'acord, a la llum les característiques específiques de cada propietat (taxes, condominis, estatus, distribució, etc.) que poden tenir un impacte en el seu valor

Propietat del sòl rústic, terra, les subseccions:
Podem també estan torejant amb Dret immobiliari rural forestal o propietats agrícoles (terra associacions lliures o amb llicència per exemple) o operacions especials de parcel·les edificables o permeten aplicacions

Expatriats a França i francès assistència estrangera:
Finestreta única immobiliària de béns arrels emana de l'estranger
Podem ajudar-lo en anglès o altres llengües estrangeres si és necessari


Més...